-->

Prace licencjackie i magisterskie

Wymagania merytoryczne i formalne dla pracy dyplomowej oraz tryb jej składania i oceny określone są w załączniku do Regulaminu studiów. Zasady weryfikacji samodzielności przygotowania pracy oraz elektronicznej archiwizacji prac określa Zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 30.05.2019 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 45 z dnia 19.09.2017 r. oraz Zarządzenie Rektora nr 23 z dnia 20.03.2020 r.

Proces obiegu pracy dyplomowej odbywa się za pomocą elektronicznego systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Podstawowe zasady korzystania z APD

  1. Student otrzymuje dostęp do procesu obiegu pracy dyplomowej w systemie APD po wybraniu seminarium dyplomowego.
  2. Aby rozpocząć proces obiegu należy zalogować się do systemu APD na stronie https://apd.sgh.waw.pl/
  3. Student wprowadza do APD: język pracy, tytuł pracy w języku, w którym napisana jest praca. Streszczenie i słowa kluczowe W systemie istnieje możliwość wprowadzenia danych w języku angielskim w przypadku polskiego języka oryginału Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty, w tym DOC, nie są dopuszczalne). Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system to 25 MB. Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję "PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA".
  4. Po wysłaniu plików przez studenta, Promotor otrzymuje powiadomienie mailowe o konieczności akceptacji wprowadzonych przez studenta danych. Po zalogowaniu do APD w zakładce Moje prace i zadania będzie widoczna informacja o zadaniu do wykonania przez Promotora. Po sprawdzeniu danych oraz pliku z pracą Promotor kieruje pracę do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
    Po zapoznaniu się z Raportem podobieństw Promotor przechodzi do wpisywania treści recenzji (Oceny pracy dyplomowej). Po wypełnieniu formularza zatwierdza recenzję, a następnie wysyła mail z propozycją recenzenta na adres podany we właściwym dziekanacie
  5. Pracownik dziekanatu wprowadza dane recenzenta, które są przesyłane do sytemu APD.
  6. Recenzent otrzymuje powiadomienie mailowe o zadaniu do wykonania w systemie APD. W ciągu 15 dni od otrzymania powiadomienia Recenzent wypełnia elektroniczny formularz recenzji w systemie APD.
  7. W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla Autora, Promotora i Recenzenta.

Przydatne linki