Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Strona główna

Prace licencjackie i magisterskie

Wymagania merytoryczne i formalne dla pracy dyplomowej oraz tryb jej składania i oceny określa Załącznik do Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Zasady weryfikacji samodzielności przygotowania pracy dyplomowej oraz elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych określa Zarządzenie Rektora nr 45 z dnia 19 września 2017 w sprawie prac dyplomowych wraz z załącznikiem.

Proces obiegu pracy dyplomowej odbywa się za pomocą elektronicznego systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Podstawowe zasady korzystania z APD

 1. Student otrzymuje dostęp do procesu obiegu pracy dyplomowej w systemie APD po wybraniu seminarium dyplomowego.
 2. Aby rozpocząć proces obiegu należy zalogować się do systemu APD na stronie https://apd.sgh.waw.pl/
 3. Student wprowadza do APD: język pracy, tytuł pracy w języku, w którym napisana jest praca. Streszczenie i słowa kluczowe W systemie istnieje możliwość wprowadzenia danych w języku angielskim w przypadku polskiego języka oryginału Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty, w tym DOC, nie są dopuszczalne). Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system to 25 MB. Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję "PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA".
 4. Po wysłaniu plików przez studenta, Promotor otrzymuje powiadomienie mailowe o konieczności akceptacji wprowadzonych przez studenta danych. Po zalogowaniu do APD w zakładce Moje prace i zadania będzie widoczna informacja o zadaniu do wykonania przez Promotora. Po sprawdzeniu danych oraz pliku z pracą Promotor zatwierdza je i kieruje pracę do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
  Po zapoznaniu się z Raportem podobieństw Promotor przechodzi do wpisywania treści recenzji (Oceny pracy dyplomowej). Po wypełnieniu formularza zatwierdza recenzję.
 5. Student otrzymuje na maila powiadomienie o zakończeniu procesu przez Promotora. Drukuje z systemu APD pracę dyplomową oraz recenzję Promotora.
 6. Wydrukowane i podpisane przez Promotora pracę i Ocenę pracy dyplomowej, student zanosi do właściwego dziekanatu
 7. Pracownik dziekanatu wprowadza dane recenzenta, które są przesyłane do sytemu APD.
 8. Recenzent otrzymuje powiadomienie mailowe o zadaniu do wykonania w systemie APD. W ciągu 15 dni od otrzymania powiadomienia Recenzent wypełnia elektroniczny formularz recenzji w systemie APD, drukuje go i podpisany zanosi do właściwego dziekanatu.
 9. W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla Autora, Promotora i Recenzenta.

Przydatne linki

Archiwum Prac Dyplomowych :: APD 6.4.0.0-610cf2ce-dirty (2019-02-05) :: kontakt